Energiförsörjning av värmepannan

Consumption, sources etc.