Manöverpanel – Manuell för Alde Compact 3010 och 3020 HE

  • Användes för både Alde Compact 3010 och 3020 HE.
  • 2007 – 2020.

Den mekaniska panelen är mycket enkel att använda.

  • Skjutreglaget till vänster anger effekt-stegen på elpatronen.
  • Skjutreglaget i mitten är för uppvärmning med gasol.
  • Skjutreglaget till höger är för värme/varmvatten. Läge längst ner – värme och varmvattnet avstängt. Mittenläge – normalläge.
    Läge längst upp – endast varmvatten.
  • Bakom ratten sitter givaren för rumstemperaturen.
    Markeringen mellan nr 3 och 4 är ca 22 oC. Vrid ratten för att ställa in önskad rumstemperatur.

Bilder