Integritetspolicy och villkor för användande av Webbplatsen


Godkännande av villkor för användningen av Alde International Systems Aktiebolag:s webbplats
Din tillgång till och användning av Alde International Systems Aktiebolag:s (”Alde”) webbplats (”Webbplatsen”) sker uteslutande på dessa villkor (”Villkoren”). Genom att du använder Webbplatsen samtycker du till dessa villkor samt åtar du dig att inte använda Webbplatsen för något syfte som är olagligt eller i strid mot Villkoren. Genom att använda Webbplatsen accepterar du således fullt ut Villkoren och ansvarsåtagandet i detta dokument. Om du inte accepterar Villkoren måste du omedelbart sluta använda Webbplatsen. Alde förbehåller sig rätten att ändra eller ta bort (tillfälligt eller permanent) Webbplatsen eller någon del av den utan föregående meddelande och du bekräftar att Alde inte är ansvarig gentemot dig för sådan ändring eller borttagning. Vidare äger Alde rätt att när som helst ändra Villkoren och ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter ändringar ska anses vara din acceptans av sådan ändring.


Kreditkortsdetaljer
Alde kommer aldrig att begära kreditkortuppgifter i formulär via Webbplatsen.

 

Vilken information samlar Alde in och hur används den?
Alde samlar inte in personlig information (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress) via Webbplatsen utan att ditt samtycke eller laglig grund.

Det kan vara nödvändigt för Alde att fråga efter personuppgifter, t.ex., men inte uteslutande, namn, adress, e-postadress och telefonnummer (”Personuppgifter”), i syfte att kunna svara på dina frågor, genomföra dina förfrågningar eller skicka  ut nyhetsbrev och specialerbjudanden till dig. Insamling av Personuppgifter sker endast av Alde efter det att erforderlig information om Alde:s behandling av Personuppgifter lämnats samt erforderligt samtycke inhämtats. Alde använder sådan information för att svara på dina frågor, kontakta dig via e-post eller telefon för att genomföra dina förfrågningar eller skicka ut nyhetsbrev eller annan information till dig. Om du lämnar Personuppgifter i en arbetsansökan kommer den informationen att behandlas av Alde inom ramen för ansökningsprocessen.


Dina rättigheter till uppgiftsskydd
Under gällande regelverk för behandling och säkerhet för Personuppgifter (GDPR) har du rätt till åtkomst, rättelse och/eller radering av dina Personuppgifter. Sådana rättigheter respekteras av Alde i enlighet med gällande regelverk.

Du har rätt att invända mot viss användning av dina Personuppgifter, rätt att begära begränsningar av användningen av dina Personuppgifter och rätt till uppgiftsportabilitet. Rätten till uppgiftsportabilitet omfattar de Personuppgifter som Alde använder baserat på ett samtycke eller laglig grund och vilka du har tillhandahållit, dvs. namn, e-post, telefonnummer, land, registrerade och köpta produkter, serienummer, inköpsdatum och inköpsställe. Om du har några frågor som rör Alde behandling av dina Personuppgifter kontaktar du info@alde.se. Du har naturligtvis också rätt att, om du så önskar, kontakta relevant tillsynsmyndighet om du har frågor eller synpunkter på Alde:s behandling av Personuppgifter.


Lämnar Alde ut den lagrade informationen till tredje part?
Alde behandlar endast Personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning för att tillhandahålla anpassade tjänster till dig.

Om du tillhandahåller Personuppgifter lämnar Alde inte ut dessa till någon tredje part utan ditt medgivande eller laglig grund,  för att (i) utföra en uppgift som är i allmänhetens intresse, eller (ii) för att försvara dina rättigheter till egendom eller rättigheter för någon annan enhet eller filial inom Alde. Dina Personuppgifter kan emellertid delas med andra Alde-enheter i syfte att besvara dina frågor, uppfylla dina förfrågningar, tillhandahålla dig med särskild information. Sådana Alde-enheter belägna i EES-området. I enlighet med det ovan nämnda, om du tillhandahåller dina personuppgifter, godkänner du överföring av sådan information till andra Alde-enheter inom EES-området. Om sådan överföring sker kommer dina Personuppgifter behandlas med samma skydd och begränsning som enligt av dig lämnat samtycke, alternativt laglig grund till behandling.

Alde kommer inte att sälja, hyra ut eller marknadsföra dina Personuppgifter till tredje part. 

 

Vad är cookies?
När du besöker Webbplatsen kan viss information lagras på din dator i form av "cookies". En cookie utgörs av liten text som innehåller information och lagras på datorn. Cookies används uteslutande i tekniskt syfte för att underlätta användning av Webbplatsen. Med en viss typ av cookie sparas filen permanent på datorn. Den kan sedan användas för att anpassa en webbsida efter användarens val och intressen. Den vanligaste typen av cookie kallas "sessionscookie". När du besöker en webbsida skickas sessionscookies mellan din dator och servern för att komma åt information. Sessionscookies försvinner när du stänger webbläsaren. En "permanent cookie" sparas på disken och finns kvar efter att webbläsaren har stängts.

Alde använder cookies för att samla in besöksstatistik och registrera information om dina inställningar när du navigerar mellan webbplatser. På så sätt hoppas vi bättre kunna rikta relevant information till dig.

Om inget annat anges använder sig Alde aldrig av cookies i syfte att samla in personlig information.

Om du inte godkänner Alde:s användning av cookies på Webbplatsen kan du konfigurera webbläsaren så att den avvisar cookies genom att ändra webbläsarinställningarna. Det innebär dock att vi inte kan garantera att alla funktioner på Webbplatsen fungerar som de ska. Förfarandet för avvisande av cookies är beroende av vilken webbläsare du använder. Mer information finns i webbläsaren. 

 

Vad är AddThis?
Med AddThis-knappar kan webbplatsägare enkelt dela innehåll med andra, antingen via sociala nätverk, e-post eller genom att bokmärka en sida. Knapparna tillhandahåller statistik om bokmärken och delning av aktiviteter mellan användare samt hjälper besökare att skapa uppmärksamhet kring webbplatser för att öka i popularitet och rankning. 

 

Vad är sociala medier?
Widgetar för sociala medier kan användas på Webbplatsen för att göra det möjligt för användare att använda innehåll från Webbplatsen på olika sociala plattformar (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn osv.). Information om hur uppgifter samlas in, och vilka, samt vilka cookies som ställs in av tredje part finns i sekretesspolicyn för aktuell plattform.  
 

Hur skyddar Alde kundernas information?
Alde bibehåller höga standarder för att alltid hålla dina Personuppgifter säkra och skyddar noggrant sådan information.

 

Gäller Alde:s sekretesspolicy för externa länkade webbplatser?
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser, till exempel välgörenhetsorganisationer. Sådana tredje parter ligger utanför vår kontroll och omfattas inte av vår integritetspolicy. Om du ansluter till andra webbplatser genom länkar som tillhandahålls på Webbplatsen, kan administratörer för de webbplatserna samla in dina Personuppgifter. Läs igenom webbplatsernas tillhörande integritetspolicy innan du tillhandahåller personlig information.  
 

Hantering av extranätsanvändare
Inloggning på Alde:s extranät är personlig och en personlig e-postadress används för identifiering. En användare som är ansluten till en återförsäljare/ett försäljningsställe får de informationsinställningar som är inställda för återförsäljaren/försäljningsstället. Administratören av extranätet ansvarar, på uppdrag av återförsäljaren/försäljningsstället, för att alla åtkomsträttigheter för en användare som inte längre ska ha åtkomst till extranätet tas bort.

 

Hur uppdaterar Alde denna integritetspolicy?
Alde kan när som helst och utan föregående meddelande ändra villkoren i den här integritetspolicyn genom att uppdatera den. Vi rekommenderar att besökare på Webbplatsen läser igenom integritetspolicyn när Webbplatsen besöks för att se om den har ändrats. Alde använder aldrig villkor som strider mot gällande lagstiftning.

 

Varumärken och upphovsrätt samt användande av information på Webbplatsen
Ett varumärke består av ett ord, en logotyp, slogan, färg eller form som identifierar och särskiljer ursprunget för en produkt eller tjänst. Alla varumärken som tillhör Alde är viktiga och värdefulla tillgångar för bolaget.

Alde respekterar immateriella rättigheter som tillhör andra och förväntar oss samma bemötande tillbaka.

Om inget annat anges på Webbplatsen tillhör alla varumärken och företagslogotyper eller dess dotterbolag och skyddas av immaterialrättsskydd enligt nationell lagstiftning.

Varumärken och företagslogotyper som tillhör Alde får inte användas i något sammanhang utan föregående skriftligt godkännande från Alde

Webbplatsens innehåll är upphovsrättsskyddat och inkluderar utan begränsning alla dokument, filer, texter, bilder, grafik, enheter, ljud, audiovisuella element. Upphovsrätten ägs av Alde och är skyddad av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning och får således inte användas av annan utan Alde:s föregående skriftliga samtycke.

Webbplatsen eller någon del av den, förutom vad som anges nedan, får inte reproduceras, kopieras, överföras, distribueras, lagras eller på annat sätt användas i kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande av Alde . Inga länkar till Webbplatsen får inkluderas på någon annan webbplats utan föregående skriftligt medgivande av Alde. Ändringar av innehåll på den här Webbplatsen är uttryckligen förbjudet.

Du har behörighet att visa, skriva ut och kopiera alla dokument som publiceras på den här Webbplatsen för privat bruk och icke-kommersiell användning, förutsatt att meddelanden om Alde:s upphovsrätt och äganderätt bibehålls på alla sådana kopior och utskrifter.

Du har behörighet att använda information på den här Webbplatsen om den endast ska användas i informationssyfte, förutsatt att informationskällan nämns. Du får kopiera och skriva ut pressmeddelanden och andra dokument som klassificeras som offentliga.

Informationen får inte ändras och får endast användas på sätt som inte skadar Alde: s anseende.

Webbplatsen kan innehålla bilder som är upphovsrättsligt skyddade och tillhör tredje part.  

 

Ansvarsfriskrivning
Trots att vi har gjort allt för att säkerställa korrektheten i informationen på Webbplatsen, tillhandahåller Alde informationen i befintligt skick och Alde frånsäger oss alla garantier eller annan utfästelse, uttryckliga eller underförstådda, att informationen är korrekt, fullständig och aktuell. Du godkänner att din användning av Webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, användningen av länkar på Webbplatsen, sker på egen risk. Dessutom tar Alde inget ansvar för innehåll på någon webbplats för tredje part och eventuella länkar till tredjepartswebbplatser på Webbplatsen tillhandahålls endast för att underlätta för dig. Allt material, inklusive men inte begränsat till, text, foton, grafik och bilder på Webbplatsen kan innehålla tekniska fel eller skrivfel eller andra typer av felaktigheter. Varken Alde eller något företag kopplat till Alde ansvarar på något sätt för sådana felaktigheter.

Detta gäller även för "Support " på den här Webbplatsen och resultat av denna, vilken endast tillhandahålls som en tjänst, i informationssyfte, och inte innehåller några råd eller rekommendationer som bör användas som grund för några beslut eller handlingar. Alla data och all information som tillhandahålls via " Support " är resultat från tester av Alde:s produkter på särskilda tredjepartsprodukter. Tekniska komponenter och prestandakvaliteter osv. för sådana tredjepartsprodukter och delar av dem kan när som helst ändras efter testerna utförda av Alde (utan Alde:s deltagande eller vetskap). Därför skall varken Alde eller något företag kopplat till Alde (om inget annat uttryckligen anges i gällande lagstiftning) vara ansvarig för skada av egendom eller person orsakad av en Alde-produkt som avviker från någon bruksanvisning eller användarhandbok som (i) medföljer Alde-produkten vid köpet eller (ii) tillämpas för produkt på vilken Alde-produkten skall monteras eller användas tillsammans med. Före användning av alla Alde-produkter rekommenderar Alde att du noggrant läser igenom sådana bruksanvisningar och handböcker.
Vidare frånsäger sig Alde alla garantier att Webbplatsen är fri från virus eller annat som innehåller smittande eller skadliga egenskaper eller att informationen på Webbplatsen är sammanhängande och felfri.

Varken Alde eller någon person eller något företag kopplat till Alde kan hållas ansvariga för någon skada orsakad av din användning av eller oförmåga att använda Webbplatsenen eller information, innehåll, tjänster eller material som tillhandahålls av eller på Webbplatsen.

Alde förbehåller sig rätten att ändra, lägga till och/eller utesluta information på Webbplatsen (inklusive denna ansvarsfriskrivning) när som helst utan föregående meddelande. Alde har inga skyldigheter att uppdatera Webbplatsen, inklusive befintlig information på Webbplatsen.

 

Ansvarsbegränsningar och ansvarsbegränsning
Webbplatsen tillhandahålls på en AS och AS AVAILABLE grund utan att någon utfästelse eller godkännande har gjorts och utan någon garanti, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, icke- överträdelse, kompatibilitet, säkerhet och noggrannhet.

Alde är inte ansvarig för någon indirekt eller följdskada eller skada oavsett (inklusive utan begränsning förlust av verksamhet, möjlighet, data, vinst) som uppstår på grund av eller i samband med användningen av Webbplatsen.

Alde garanterar inte att Webbplatsens funktionalitet kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att Webbplatsen eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller något annat som kan vara skadligt eller destruktivt.

 

Tvist och behörig domstol
Om något av Villkoren fastställs vara ogiltigt, olagligt eller oförklarligt av någon anledning av behörig domstol, ska sådant villkor korrigeras och de återstående Villkoren ska förbli i full kraft och fortsätta att vara bindande och verkställbara. Behörig domstol är den domstol där relevant Alde-enhet som tillhandahåller Webbplatsen har sitt säte.

 

Gällande lag
Dessa Villkor regleras av och tolkas i enlighet med det lands lag där relevant Alde-enhet som tillhandahåller Webbplatsen har sitt säte.


Kontakt
Om du har frågor om vår juridiska policy eller integritetspolicy kontaktar du Alde:s kundtjänst via Webbplatsen.