Värmesystem, Färskvattenanslutningar

FrostControl

Varianter

Art. nr: 3010430

Kombinerad säkerhetsventil och avtappningskran. Inbyggd frostvakt som öppnar och tömmer varmvattenberedaren automatiskt vid risk för frost (ca +3 °C). Avtappningen kan även öppnas manuellt. Säkerhetsventilen öppnar vid 3,5 bar. Monteras nära pannans inkommande färskvattenledning.