Integritetspolicy

Integritetspolicy och villkor för användande av webbplatsen

Dessa bestämmelser om uppgiftsskydd gäller för webbplatsen www.alde.se som tillhandahålls av Alde International Systems AB.

1. Insamling och användning av uppgifter

På våra webbplatser och i våra appar samlar vi endast in personuppgifter när dessa behövs för att uppfylla ditt önskemål och/eller om du frivilligt har försett oss med dessa uppgifter. Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

1.1 Information om användning

När du besöker våra webbplatser samlar vi in information om användning (t.ex. vilken webbläsare som används, vid vilken tid besöket sker, vilka produktsidor som besöks osv.). Vi analyserar denna information för statistiska ändamål, för att vi ska kunna optimera vårt erbjudande och för att säkerställa systemsäkerheten.

1.2 Webbplats

När du besöker vår webbplats samlar vi främst in personuppgifter för upprättande av kontakt, marknadsföring online, frågor till den mobila kundtjänsten eller utskick av nyhetsbrev när du har tagit initiativ till dessa. Hur
uppgifterna används beror på syftet.

1.3 Portal för återförsäljare och originaldelstillverkare (OEM)

Om du vill använda vår portal för återförsäljare och OEM måste du först registrera dig. I samband med registreringen samlar vi in följande uppgifter om dig. Observera att det finns obligatoriska fält som du måste fylla i för att vi ska kunna hantera din registrering. Obligatoriska fält är markerade med en asterisk. Om du väljer att fylla i även de frivilliga fälten kommer uppgifterna du anger där att analyseras för statistiska ändamål och för att vi ska kunna förbättra vårt utbud:

  • Kundnummer
  • Företag
  • Tillägg företag (frivilligt)
  • Titel
  • För- och efternamn
  • Adress
  • Språk
  • E-postadress
  • Telefon (frivilligt)

Vi samlar in uppgifterna för att kunna behandla beställningar och leverera varor. Vi anlitar en extern leverantör för leveransen av varorna. När du har registrerat dig som återförsäljare eller OEM kan du även skapa egna formulär och t.ex. ändra dina adressuppgifter i portalen.

De insamlade uppgifterna använder vi för att kunna behandla beställningar och leverera dina varor.

2. Användning, lagring och radering av cookies

Cookies (eller ”kakor”) är små textfiler som sparas på din enhet. De är till för att styra internetanslutningen under ditt besök på våra webbplatser. De uppgifter som samlas in med hjälp av cookies sparar vi på ett annat ställe än övriga uppgifter. Dessa uppgifter behandlar vi enbart för statistiska ändamål, för att kunna garantera systemsäkerheten och för att kunna göra tekniska förbättringar. Samtidigt får vi via dessa cookies information som gör att vi kan anpassa vårt utbud så att det passar dina behov bättre. Vi använder enbart så kallade sessionskakor (”session cookies”). De sparas bara på din enhet så länge du har webbläsaren öppen. Sedan raderas de automatiskt. Via inställningarna för din webbläsare kan du förhindra att kakor sparas på din enhet.

3. Datasäkerhet

Vi skyddar dina personuppgifter från de risker som är förbundna med behandling av uppgifter, särskilt obehörig åtkomst eller publicering. För detta ändamål tillhandahåller vi lämpliga tekniska och organisatoriska lösningar som ligger i linje med den tekniska utvecklingen. De uppgifter som samlas in från din enhet i form av formulär på HTML-sidor överförs till vår server i krypterad form (SSL – Secure Socket Layer).

4. Rättigheter

4.1 Rättigheter till skydd av personuppgifter

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt godkännande för framtida behandling av dina personuppgifter. Återkallandet påverkar inte lagligheten i den behandling som med ditt godkännande har ägt rum fram till tidpunkten för återkallandet.

4.2 Rätt att få tillgång till sparade uppgifter

Du har rätt att utan kostnad begära ett utdrag av dina lagrade personuppgifter. Om du så önskar kan du få utdraget i elektronisk form.

4.3 Rättelse, radering och begränsning av uppgifter

Du har rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av de personuppgifter som rör dig. När uppgifterna har raderats eller spärrats går det dock inte längre att använda de tjänster för vilka uppgifterna angavs. Rätten till radering kan vara begränsad till följd av lagstadgade krav på lagring av uppgifter.

4.4 Dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut uppgifter som vi behandlar genom en automatiserad process och som du har godkänt att vi använder i maskinläsbart format eller begära att dessa uppgifter överförs till andra personuppgiftsansvariga.

4.5 Åberopande av rättigheter

Det enda du behöver göra för att åberopa dina rättigheter är att skicka ett informellt e-postmeddelande till Alde International Systems AB
eller en begäran via e-post till: info@alde.se

5. Överföring av uppgifter

Det sker ingen överföring av dina uppgifter såvida inte Alde är skyldiga att lämna uppgifterna vidare av juridiska skäl (t.ex. på begäran av utredande myndighet) eller om vi har berättigade skäl (t.ex. inom ramen för orderhantering). Överföring till tredjeland sker endast i den mån vi uttryckligen har angett detta i denna integritetspolicy. Vid överföring av uppgifter vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att tredje part har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

6. Radering och spärrande av uppgifter

Dina uppgifter raderas när ditt ärende är avslutat, när du har återkallat ditt samtycke till behandling eller när det av juridiska skäl inte längre är tillåtet att spara uppgifterna. När uppgifterna har raderats eller spärrats går det inte längre att använda de tjänster för vilka uppgifterna angavs. Om vi är juridiskt skyldiga att spara uppgifterna raderas de inte, utan spärras i stället från ytterligare användning.

7. Google

7.1 Google Analytics

På våra webbplatser används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”) för behandling av uppgifter för marknadsförings- och optimeringsändamål.

Google Analytics använder så kallade cookies, textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatserna. Informationen om hur du använder webbplatserna, vilken inhämtats med hjälp av cookies, överförs i regel till en server i USA där den sedan lagras. Du kan förhindra att detta sker genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

7.2 Google Tag Manager

Vår webbplats använder sig av Google Tag Manager. Med hjälp av denna tjänst kan webbplatsens taggar hanteras via ett enda gränssnitt. Google Tag Manager implementerar taggar helt enkelt. Det innebär att inga cookies placeras ut och att inga personuppgifter samlas in. Google Tag Manager aktiverar andra taggar, som t.ex. Google Analytics, som kan samla in data. Dock har Google Tag Manager ingen åtkomst till dessa data.

8. Videoklipp från Youtube och Vimeo

8.1 Integrering av videoklipp från YouTube och Vimeo

Vi har integrerat videoklipp från YouTube och Vimeo i vårt onlineutbud. Dessa finns lagrade på https://www.YouTube.com och https://vimeo.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. De är alla integrerade i ”avancerat sekretessläge”, d.v.s. inga data om dig som användare överförs till YouTube eller Vimeo ifall du inte spelar upp videoklippen. Först när du spelar upp videoklippen överförs de uppgifter som nämns i stycke 8.2. Vi kan inte påverka denna dataöverföring.

9. Google maps

9.1 Integrering av Google Maps

På vår webbplats använder vi oss av tjänsterna från Google Maps. På så sätt kan vi visa interaktiva kartor direkt på vår webbplats och göra det möjligt för dig att använda den smidiga kartfunktionen.

10. Användning av Facebook-pixel, Facebook Custom Audiences och Facebook Conversion

För vårt onlineerbjudande bygger vårt legitima intresse på analys, optimering och ekonomiska drift av vår onlineerbjudande och för detta ändamål används den så kallade ”Facebook-pixeln” som drivs sociala nätverket Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland för bosatta i EU.

Facebook är certifierat enligt Privacy-Shield-avtalet och garanterar därmed att följa den europeiska dataskyddslagstiftningen https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Med hjälp av Facebook-pixel är det möjligt för Facebook placera besökarna i en målgrupper för visning av annonser, så kallade ”Facebook-ads”. Därför använder vi Facebook-pixel för att visa Facebook-ads endast för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller har vissa särdrag (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter, som bestäms av webbsidor som de besökt) som vi skickar till Facebook (så kallade „Custom Audiences“). Med hjälp av Facebook-pixel vill vi också säkerställa att våra Facebook-ads motsvarar användarens potentiella intresse och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixel kan vi också förstå effektiviteten hos Facebook-annonserna för i statistik- och marknadsföringssyfte, där vi ser om användarna omdirigerats till vår webbplats efter att ha klickat på vår Facebook-annons (så kallad ”Conversion”).

Facebook-pixel integreras direkt med Facebook när du kommer in på vår webbsida och kan spara en så kallad cookie på din enhet d.v.s. en liten datafil. Din IP-adress anonymiseras efter enkäten av plug-in-leverantören (Facebook). När du sedan loggar in på Facebook eller när du är inloggad eller om du redan är inloggad på Facebook, kommer profilen märkas för att ha besökt vårt onlineerbjudande. Dessa data är anonyma för oss så att vi inte dra några slutsatser om användarens identitet. Däremot lagras och behandlas dessa data av Facebook så att till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook samt för i marknadsförings- och reklamsyfte. Vi har inget inflytande över de insamlade data eller databehandlingen, och vi är inte heller medvetna om den fulla omfattningen av datainsamlingen, syftet med behandlingen eller lagringstiden. Vi har inte heller någon information för att radera data som samlats in av plug-in-leverantören.

Om vi skickar data till Facebook i jämförande syfte, krypteras de lokalt i webbläsaren och skickas till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs endast i syfte att jämföra med Facebooks data som är krypterad på samma sätt.

Du har möjlighet att inaktivera datainsamling i syfte att personanpassa reklam. Då skapas en cookie som permanent förhindrar datainsamling, om du inte riktat tar bort denna cookie i din webbläsare eller du använder funktionen ”ta bort alla cookies”. Du kan när som helst neka cookies på nytt.

Facebooks databehandling sker inom ramen för Facebooks dataanvändningsriktlinjer. Allmänna råd för visning av Facebook-ads finns i Facebooks dataanvändningsriktlinjer: https://www.facebook.com/policy.php. Speciell information och detaljer för Facebook-pixel och dess funktionalitet får du i Facebooks hjälpavsnitt: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Du kan motsätta dig registrering från Facebook-pixel och användning av dina data för visning av Facebook-ads. För att ställa in vilka typer av annonser om visas på Facebook, kan du gå till Facebooks sida för detta och följa anvisningarna för att få råd användningsbaserade inställningar för annonser: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Inställningarna sker oberoende av plattform, d.v.s. för alla enheter som datorer eller mobila enheter.

Du kan också neka användningen av cookies för räckviddsmätning och reklamändamål, även via initiativet för nätverksannonserings inaktiveringssida https://optout.networkadvertising.org/ och dessutom den amerikanska webbsidan https://www.aboutads.info/choices/ eller den europeiska webbsidan https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

11. Tävlingar

Om du deltar i en tävling samlar vi in de personuppgifter du har angett för att kunna genomföra tävlingen. Dessa uppgifter lämnar vi vidare till det företag inom Alde-koncernen som anordnar tävlingen.

Om du skulle vinna kontaktar Alde International Systems AB dig som anordnar tävlingen, dig personligen för att ordna överlämningen av priset. Om det är frågan om en Facebook-tävling publicerar vi ditt profilnamn.

Alde International Systems AB som anordnar tävlingen, behandlar de personuppgifter som en deltagare uppger i samband med en tävling dels för att kunna genomföra tävlingen, dels för statistiska ändamål. Radering av de lagrade personuppgifterna sker när de inte längre behövs för tävlingen eller när det av juridiska skäl inte längre är tillåtet att spara uppgifterna.

12. Personuppgiftsansvarig

Alde International Systems AB
Wrangels Allé 90
291 75 Färlöv

Telefon: +46 (0)44 71270
Epost: info@alde.se