Frågor & svar

Frågor & svar

Ta del av de vanligaste frågorna och svaren. Oavsett om du är nyfiken på våra produkter, funderar över underhåll eller har tekniska frågor, så har vi svaren. Om du har några ytterligare frågor eller behöver mer detaljerad information, är vårt serviceteam alltid redo att hjälpa dig.

Varför får jag inget eller dåligt med varmvatten?

Manöverpanelen är troligtvis inställd på konstant drift av cirkulationspump, vilket medför att all effekt går ut i värmesystemet.

Kan jag köra pannan utan färskvatten?

Ja, det går bra att köra värmepannan utan färskvatten. Du ska däremot inte köra systemet utan glykol.

Är det möjligt att fjärrstyra Alde värmesystem?

För tillfället erbjuder Alde ingen fjärrstyrningslösning.