Produkter

Alde AquaClear Universal

Artikelnummer: 3030034

Renare vatten med Alde AquaClear

Alde AquaClear är en robust och effektiv 12 V vattenreningsprodukt för ökad säkerhet av vattenkvalitén i lågtryckssystem där vatten fylls på externt och förvaras i en tank, och där risken för mikrobiologisk tillväxt därmed är högre. 
Den här modellen kan eftermonteras till samtliga Alde Värmepannor (för Alde Compact 3030/3030 Plus rekommenderas 3030033). Passar även till övriga vattensystem där en 12 V färskvattenpump är monterad.

Desinficeringen är baserad på UV-C-ljus, genom den senaste UV-C LED-teknologin samt ett Alde Water Carbon filter (kolfilter). Produkten neutraliserar cirka 99 % av mikroorganismerna vid vattenflöden (upp till 4 liter/min).

Alde AquaClear kopplas ihop med medföljande kontrollpanel. När kontrollpanelen lyser indikerar den att filtret är aktivt.

Alde AquaClear har en livslängd på ca 70 kubikmeter vatten, eller ca 300 timmar aktiv tid. (Med en användning på ca 20 minuter per dag är produktens livslängd ca 900 dagar.) 

Tryckfallet över Alde AquaClear är upp till 0,9 bar, så det rekommenderas en färskvattenpump med ett tryck på minst 2 bar.

Innehåller: Vattenreningsenhet, klammer, kontrollpanel med 3 m kabel, adaptrar för 12 mm slang samt kolfilter.
 

Fördelar med Alde AquaClear

  • Eliminerar föroreningar såsom legionella och e- colibakterier via UV-C-ljus.
  • Helt fritt från kemikalier och kvicksilver.
  • Kolfilter maximerar reduktion av klor, dålig smak och dålig lukt.
  • Låg energiförbrukning – endast aktiv vid genom-strömning av vatten.
  • Kompakt och enkel installation.

 

Reningsfunktion.

Neutraliserar: E-colibakterier*, Legionellabakterier*, Klor 
Reducerar: Bekämpningsmedel och Tungmetaller.
Förbättrar: Smak

*99,9 % vid ett vattenflöde <4,0 liter per minut.
Bioanalys validerad av ackrediterad 3:e part laboratorium. 

Så här fungerar det (bild 5).

  1. Kallt vatten pumpas från färskvattentanken med hjälp av färskvattenpumpen.
  2. Vattnet strömmar vidare och renas i första steget av Alde AquaClear UV-C-enheten.
  3. Vattnet strömmar vidare och renas i steg 2 via Alde Water Carbon filter.
  4. Därefter går vattnet vidare till en T-koppling och därifrån som kallvatten till kök och dusch och till Alde Värmepanna.
  5. Kallvatten värms upp i Alde Värmepanna och går därifrån som varmvatten till kök och dusch.