Produkter

Alde Manöverpanel med pekskärm (3010)

Artikelnummer: 3010615

För de med en äldre manöverpanel till Alde Compact 3010 finns nu möjlighet att byta till den senaste modellen 3010613.  

Monteringsram ingår för de som byter från den äldre LCD-panelen 3010213. För de som byter från svartvit manöverpanel 3010413 justeras endast inbyggnadsmåttet 10 mm i höjdled. 

Ny manual samt monteringsinstruktion är bipackad.