Produkter

Belastningsvakt

Variants

Artikelnummer: 3010246

Används för att begränsa ingående ström till fordonet. Stegar automatiskt ner värmepannans elpatronseffekt vid för hög belastning. Detta förhindrar att säkringen löser ut när andra stora elförbrukare som t.ex. kaffemaskin eller hårfön används.

Dokument

Belastningsvakt 3010246

Ladda ner