Produkter

Cirkulationspumpskit

Artikelnummer: 1900984

Cirkulationspumpskit till Alde Compact 3030/3030 Plus bestående av två 12 V cirkulationspumpar för värmesystem med två separat zoner.  
Vred på pumpmotorn för inställning av fem olika pumphastigheter.

Flöde: 3 – 11 l/min. 
Strömförbrukning 12 volt: 0,3 – 1,5 A.
Anslutning: Ø 22 mm.