Produkter

Cirkulationspumpskit

Artikelnummer: 1900992

Cirkulationspumpskit till Alde Compact 3030/3030 Plus bestående av två 12 V cirkulationspumpar för värmesystem med två separat zoner.  
Vred på pumpmotorn för inställning av fem olika pumphastigheter.

Flöde: 6 – 15 l/min. 
Strömförbrukning 12 volt: 0,25 – 1,9 A.
Anslutning: Ø 22 mm.