Produkter

Defroster EisEx

Artikelnummer: 3010428

EisEx, 12 volts defroster. Motverkar nedisning av regulatorn vintertid. 
Monteras i det befintliga uttaget på regulatorn. 
Passar MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion, DuoComfort och DuoControl.
Ansluts till optionskortet via kabel 3020041.

För användning till Alde Compact 3010, använd kablage 3010419.