Produkter

Golvgenomföring

Artikelnummer: 1900565

Samla samtliga dräneringsslangar från pannan och expansionskärlet i en genomföring. 
Uttag för fyra slangar. 
Håltagning: Ø 32 mm.

(Slangarna ingår ej, endast för illustration).