Produkter

Gummiförbindning med avluftning

Artikelnummer: 4900203

Gummiförbindning med automatisk avluftning och backventil för att förhindra självcirkulation i värmesystemet. 
 Dräneringsslang 1 m. Monteras på värmepannans utgående anslutning.