Produkter

Manöverpanel för Alde Compact 3020 HE

Artikelnummer: 3020112

Den tryckkänsliga 3,5” TFT-skärmen navigeras lätt igenom de olika funktionerna. Upplösningen på skärmen ger en tydlig bild i såväl dagsljus som mörker. Manöverpanelen har även ett användarvänligt gränssnitt med självinstruerande menyer i färg.  
Alde Compact 3020 HE kan kopplas ihop med ett flertal modeller* av Truma AC och därmed få full klimatautomatik. 
Med ett optionkort (art. nr 3020023) ges tillgång till följande premiumfunktioner:  

  • Styrning av cirkulationspump till golvvärme.
  • Styrning av cirkulationspump till värmväxlare.
  • Styrning av cirkulationspump till Alde Flow.
  • Styrning av boosterfläkt.
  • Gasolomkopplare DuoControl med Eis-Ex.

 

Manöverpanelen är indelad i tre menykategorier: 
Informationsmeny. Här visas tid, temperatur samt vad som är inkopplat till Alde Compact 3020 HE. 
Inställningsmeny. Här görs basinställningen för värmen som önskad temperatur, extra varmvatten och energival. 
Verktygsmeny. Här kan man justera och koppla in extra funktioner till Alde Compact 3020 HE. 

Mått: 97 × 86 mm.

* Truma Aventa (comfort, eco, compact, compact plus). Truma Saphir comfort RC, Truma Saphir compact (fr.o.m. serie nr. 23091001)

Övrigt