Produkter

Manöverpanel till Alde Compact 3030/3030 Plus

Artikelnummer: 3030112

Manöverpanel med 3,5” pekskärm. Möjlighet att styra värmesystem med två temperaturzoner.

Alde Compact 3030/3030 Plus kan kopplas ihop med ett flertal modeller av Truma AC* och därmed få full klimatautomatik (ACC). Med manöverpanelen styrs ACn och dess belysning.

Manöverpanelen är indelad i två menykategorier.

  1. Statusskärm huvudmeny. Här visas tid, temperatur för 1 elller 2 zoner, energival, varmvatten samt vad som är inkopplat/aktiverat till Alde Compact 3030/3030 Plus.
  2. Inställningsmeny. Här görs inställningar och aktiveringar för tillbehör och funktioner.

 

Yttermått med frontkåpa: 97 × 86 mm.
Håltagning: 84 × 73 mm.

Levereras utan frontkåpa.

* Truma Aventa (comfort, eco, compact, compact plus). Truma Saphir comfort RC, Truma Saphir compact (fr.o.m. serie nr. 23091001)

Dokument

Snabbguide för manöverpanel till Alde Compact 3030/3030 Plus

Ladda ner