Produkter

Nödkabel

Artikelnummer: 3010218

Används för att tvångsstarta pannan utan manöverpanel. 
Kopplas in på anslutningen för manöverpanelen på kretskortet.