Produkter

Nödstart av värmepanna

Variants

Artikelnummer: 3010218

Används för att tvångsstarta pannan utan manöverpanel. 
Adapterkabel 3020035 kopplas in på kretskortet och nödstart 3010218 monteras i adapterkabeln.