Produkter

Shuntpaket

Artikelnummer: 1900250

Med shuntpaketet körs golvvärmen som en egen enhet med sin egen termostat och cirkulationspump där det är vätskans utgående temperatur som regleras. Om golvvärmen körs som en egen krets, som dessutom är temperaturreglerad (vätskans temp.), blir alltid flödet konstant, temperaturen på golvytan mycket jämnare och konvektorkretsen ”ostörd”. 

När konvektorkretsen inte påverkas blir värmeavgivningen mer jämn och flödet alltid konstant. Dessutom kan brukaren av fordonet själv bestämma golvets temperatur efter eget önskemål, oavsett inställt värde på pannans termostat. Ombyggnad av värmepanna och konvektorkrets krävs! 

Golvvärmen skall alltid ses som ett komplement för att öka komforten och är inte avsedd till att vara huvudsaklig uppvärmning.

Teknisk data: 
Mått: B 300 × H 148 × D 258 mm
Strömförbrukning: 0,25 – 1,9 A
Slanganslutning: Ø 16 och Ø 22 mm
Vikt: 2,0 kg