Produkter

Täthetsprovare LPG PRO

Variants

Artikelnummer: 4078200

Proffesionell testutrustning för gasolinstallationer. 

Täthetsprovare LPG PRO utför en automatisk kontroll av gasolinstallationen. Efter utförd kontroll visas testresultatet på displayen. Två kopior av testresultat skrivs ut, en till kunden och en till utföraren av testet. 

Vid köp av testutrustningen programmerar vi in företagets namn så att det kommer med på utsktifterna av testresultatet. 

Mätområde: 0-200 mbar, tål överbelastning upp till 1 bar. 
Mätnoggrannhet: 140-160 mbar ± 2 mbar. 

  • Tydlig manöverpanel för enkel hantering.
  • Stort urval av kopplingar för anslutning till gasolsystem.
  • Kontinuerlig pumpfunktion vid läcksökning.
  • Automatisk nollpunktskorrigering när enheten är påslagen.
  • Kan användas utan nätanslutning tack vare inbyggt batteri.
  • Utskrivet testresultat med löpande kontrollnummer på longlifepapper (10 år).