Värmesystem, Värmepanna Alde Compact 3020 HE

Belastningsvakt

Varianter

Art. nr: 3010246

Används för att begränsa ingående ström till fordonet. Stegar ner elpatronseffekten vid för hög belastning.