Värmesystem, Färskvattenanslutningar

Vattenanslutningskit

Art. nr: 3010597

Komplett kit bestående av säkerhetsventil / avtappningskran samt kall- och varmvattenanslutning. För Ø 12 mm John Guest anslutning.