Värmesystem, Färskvattenanslutningar

Vattenanslutningskit

Art. nr: 3010598

Komplett kit bestående av säkerhetsventil / avtappningskran samt kall- och varmvattenanslutning. För Ø 10 mm slanganslutning.