2007 - 2020

Manuell Manöverpanel för Alde Compact 3010 och 3020 HE

 • Användes för både Alde Compact 3010 och 3020 HE.
 • 2007 – 2020.

Den mekaniska panelen är mycket enkel att använda.

 • Skjutreglaget till vänster anger effekt-stegen på elpatronen.
 • Skjutreglaget i mitten är för uppvärmning med gasol.
 • Skjutreglaget till höger är för värme/varmvatten.
  Läge längst ner – värme och varmvattnet avstängt.
  Mittenläge – normalläge.
  Läge längst upp – endast varmvatten.
 • Bakom ratten sitter givaren för rumstemperaturen.
  Markeringen mellan nr 3 och 4 är ca 22 oC. Vrid ratten för att ställa in önskad rumstemperatur.

Bilder

Video

Bilagor