#yesalde

Villkor #yesalde

Vi tycker det är fantastiskt att ta del av och att inspireras av era bilder, att följa er i sociala medier på campingsemestrar, genom vardagslivet med en husvagn/ husbil och allt runt om kring. Det är därför vi frågar om lov att dela dessa bilder i våra egna kanaler, genom att sända en förfrågan med hashtaggen #yesalde.

Genom att ge samtycke på en förfrågan markerad med hashtaggen #yesalde godkänner du följande:

Du ger Alde International Systems AB en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda alla bilder som du givit samtycke på med #yesalde, nedan kallade ”bilder” i sin marknadsföring och/ eller reklam. Detta inkluderar våra digitala kanaler, det vill säga: webbsida, sociala medier, nyhetsbrev, e-post och annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.

Härmed intygar du och försäkrar du att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, (iii) Alde International Systems AB:s användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed friar du Alde International Systems AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer. Härmed befriar du och accepterar att hålla Alde International Systems AB och alla personer som handlar för Alde International Systems AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

När vi postar era bilder på sociala medier, så gör vi det med syftet att visa era bilder med våra produkter, eller bilder med en inspirerande karaktär och/ eller utbildande meddelande, i förhållande till camping, i flödet på de sociala medier där vi postat era bilder. De personuppgifter som kan komma att samlas in är namn/ profilnamn, foto/ profilfoto samt IP-adress. Personuppgifterna ligger kvar i flödet på sociala medier.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, då tas bilden bort, laglig grund: samtycke. Samtycke återkallas genom att skicka ett e-postmeddelande till: social.media@alde.se

Läs mer om behandling av personuppgifter och dina rättigheter i vår integritetspolicy.