Nyheter, Pressmeddelande

9 oktober 2023

Ledningsförändringar i Alde International Systems AB

Stefan Lindström har utsetts till tillförordnad VD och Petter Johnsson återinträder i rollen som ekonomichef för Alde International Systems AB.

Petter Johnsson har meddelat styrelsen att han av personliga skäl önskar att träda tillbaka som VD för Alde International Systems AB. Petter kommer istället att gå tillbaka till tjänsten som ekonomichef för Alde i samband med att nuvarande ekonomichef lämnar tjänsten och går vidare mot nya utmaningar utanför företaget.

Rekrytering av ny VD för Alde kommer att påbörjas inom kort. Till dess att ny VD finns på plats kommer Stefan Lindström att gå in som tillförordnad VD. Stefan är sedan 2018 marknadschef inom Alde och har flera års erfarenhet från branschen och andra internationella verksamheter. Han tillträder sin nya position med omedelbar verkan och kommer även fortsättningsvis ha kvar sitt ansvar som marknadschef.

 

Bild på Stefan Lindström

Förändringarna i korthet:

  • Stefan Lindström, nuvarande marknadschef, tillträder som tillförordnad VD.
  • Petter Johnsson, återinträder i tjänsten som Ekonomichef i samband med att nuvarande ekonomichef lämnar företaget.
  • Förändringarna i VD-skapet träder i kraft med omedelbar verkan.

 

För frågor och mer information, kontakta gärna:
Stefan Lindström, Tillförordnad vd, Alde International Systems AB
+46 44 71270  alt. +46 70 83 55504, stefan.lindstrom@alde.se

Det varma, välkomnande företaget!

Alde International Systems AB grundades 1949 och är idag ett världsledande företag inom fritids-branschen. Alde utvecklar, producerar, marknadsför och säljer vattenburet värmesystem för husvagnar och husbilar med Europa och Nordamerika som de största marknaderna. Alde har cirka 130 anställda och dess huvudkontor och tillverkning i Färlöv utanför Kristianstad. Alde är en del a Truma group.

Link copied