Campingtips

Att använda Alde värmesystem på våren

Välkommen till ytterligare en utgåva av våra säsongsguider till ditt Alde värmesystem. I det här avsnittet guidar vi dig genom stegen i en inspektion före leverans (”pre delivery inspection”) för att säkerställa att du förser dina kunder (eller dig själv) med fullt fungerande Alde-värmesystem.

Steg 1 - Kontrollera vätskorna

Värmesystemet fungerar inte utan glykolvätska, så du måste se till att systemet är helt påfyllt. När vätskan är kall ska vätskenivån i expansionstanken vara 1 cm över minimimarkeringen.

Med en etylenglykolhydrometer kan du testa vätskans kvalitet. Du kan också kontrollera dess lukt och utseende för att kontrollera dess skick – om den luktar fisk eller ser grumlig ut måste glykolvätskan bytas ut.

Om du inte vet hur gammal vätskan är, eller vilken kvalitet, bör du byta ut den före det gått två år efter systemets byggdatum (för ett nytt fordon, motsvarande dess tillverkningsår). Den bör ersättas med en Alde-godkänd produkt. Alde-godkända produkter inkluderar:

  1. Alde Premium G12 EVO Antifreeze
alde-glycol-g13

Steg 2: Kontrollera centralvärmesystemet

När du testar centralvärmen, bör du testa elvärmen först. Om du har en touchpanel bör knapparna svara inom tre tryckningar. Använd Alde manöverpanel, sätt gasen till blå (av), och sätt varmvatten till Normal. Följ sedan dessa steg: 

  1. Sätt rumstemperaturen till 30 °C. Ikonen för cirkulationspump borde nu dyka upp längst upp till vänster på panelen.
  2. Elkontakts-ikonen borde visas längst uppe till höger på skärmen. Om ej, betyder det att värmepannan inte har en fungerande 230 V-anslutning. Kontrollera så att alla kontakter sitter i ordentligt samt att det inte finns några skador på dragningen.

Testa på 1 kW eldrift i åtta minuter och sedan 2 kW i fyra minuter.  Du bör inom kort se en höjning med ett par grader på glykolens temperatur på skärmen.

Step 3: Testing gas heating

Du måste sätta el-driften till 0 kW före du påbörjar testet av uppvärmning på gas

  1. Kontrollera avgasslangarna i båda ändar av systemet, se till att de är säkrade och oskadade.
  2. Sätt gas-drift till Grön (på). Eftersom systemet är väldigt tyst måste du känna efter varma avgaser runtom utsidan av skorstenen. Låt systemet gå i 12 minuter och känn sedan på glykolslingans returledning för att se om den är varm, vilket den bör vara.

Aldes Compact-värmepannor är extremt effektiva och förbränner mycket rent;  en rökgasanalysator bör visa ett förhållande på 0.0008 CO/CO2, och det ska inte komma sot eller ånga från skorstenen.

Steg 4: Kontroll före påfyllning av färskvatten

Innan du fyller ditt system med vatten kan du behöva avkalka den varmvattenanslutningen (röd). I Storbritannien kan du använda Clean Tabs D-Scale, och du kan sterilisera färskvattensystemet med Clean Tabs Puriclean.

Steg 5: Leta efter läckor

Detta steg är självförklarande; kontrollera efter läckor runt systemet, särskilt snabbkopplingar. Om det är läckagefritt är systemet redo att köras!

Om du har ytterligare frågor om kontroll av Alde värmesystem, eller om du har några allmänna frågor, vänligen kontakta oss idag så hjälper vi dig gärna.

Varma hälsningar, Alde

Link copied