Alde manöverpanel, Campingtips

Smarta energisparfunktioner i Alde Manöverpanel

Det finns många smarta funktioner gömda bakom MENU-knappen i Alde Manöverpanel. Kika in så kanske du hittar en ny favoritfunktion!

Night mode (nattsänkning)

Med nattsänkning kan du få en lägre temperatur på natten, vilket ofta gör att du sover bättre och känner dig mer bekväm. Förutom ändring av temperatur kan du även ändra ljuset på statusskärmen, sätta eventuell AC i nattdrift (Truma AC) , stänga av varmvattenproduktion och golvvärme samt ändra temperaturgivare, om du har en extra givare installerad i t.ex. sovdelen.

I det här exemplet ställer vi in önskad temperatur på huvudmenyn till 22 °C. Detta är vårt ”normala läge”. Vi ställer in nattläget på 17 °C, från 22:00 och slutar 06:00 när vi går upp ur sängen. Klockan 06:00 återgår den önskade temperaturen till de 22 °C som är ställt som standard i huvudmenyn.

Day mode (dagsänkning)

Med Day Mode ändras automatiskt utvalda funktioner under dagen, vilket passar extra bra om du t.ex. vill ha en lägre temperatur i fordonet när du är iväg under dagen. Välj tidsintervall samt om det ska ske varje dag eller en specifik dag varje vecka. Det som kan ändras är temperatur och varmvattenproduktion

Nattläge är inställt som tidigare men här använder vi även dagläge. Vi ställer in dagläget till 10 °C för att hålla kylan oss borta, från 09:00 när vi lämnar fordonet och slutar 15:00 när vi kommer tillbaka. Under tiderna mellan dag- och nattläge systemet till den önskade standardtemperaturen till 22 °C.

Delayed start (senarelagd start)

Funktionen låter dig att automatiskt starta värmepannan mellan två förinställda tidpunkter. Med denna funktion betalar du bara för uppvärmning under en kort men får bekvämligheten att komma fram till ett varmt fordon. Du sparar pengar, miljön och onödig drift av värmepannan.

 

Hur du ställer in och aktiverar funktionen Delayed Start

  1. Ställ in timern till att starta 1-2 timmar innan planerad ankomst.
  2. Ställ in timern till att stänga av den tidpunkt du planerar ankomma till ditt fordon.
  3. Aktivera funktionen genom att trycka ON (på). Värmepannan kommer automatiskt att starta och vara igång inom det angivna tidsspannet alternativt ända till funktionen är satt till OFF (av).
  4. När funktionen är aktiverad är det viktigt att stänga av Alde värmepanna för att funktionen ska fungera. När du lämnar fordonet, stäng av värmepannan via av/på-knappen på Alde Manöverpanel. När manöverpanelen är avstängd kan du trycka på skärmen för att kontrollera att funktionen är på.
  5. När du kommer tillbaka till fordonet, starta värmesystemet via av-/påknappen på Alde Manöverpanel.

Värmepannan kommer att vara igång mellan de två inställda tidpunkterna. Nästa vecka vid samma tid kommer samma procedur att upprepas, och så vidare så länge funktionen är satt till ON (på) och Alde Manöverpanel är avstängd.
Säkerställ att du har ställt in dag och tid i Alde Manöverpanel innan du använder tidsberoende funktioner som Delayed start och Night/Day mode.
Tänk på att färskvattnet i beredaren ska alltid tappas ut vid risk för frost eller om fordonet inte används, annars riskerar du att värmepannan fryser sönder.

Behåll panelinställningar med Alde Batteri-backup

För att säkerställa att dina tidsinställningar sparas om du kopplar ur sladden från campingens el-stolpe eller stänger av din huvudbrytare, så rekommenderar vi att du investerar i en Alde Batteri back-up.

Link copied