Nyheter

18 maj 2020

HUSBILSKAMPEN – rättvisare beskattning för husbilar

Husbilskampen är ett branschinitiativ från den samlade husvagns- och husbilsbranschen i Sverige i syfte att förändra beräkningsmodellen för skatteuttag för husbil. Vi är tillverkare och återförsäljare av husbilar och husvagnar samt av reservdelar och tillbehör som valt att agera tillsammans genom HRF.

Sedan tidigare har den svenska husbilsmarknaden straffats ut av en brutal skattehöjning i och med införandet av bonus-malus-systemet för fordonsskatt. Grunden till den orättvisa beskattningen är att Finansdepartementet, trots kritik från den utredande Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en schablonmässig beräkningsmodell som innebär, förenklat, att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil.

Vi vill ha en beräkningsmodell som bygger på faktiska tal för hur husbilar brukas i Sverige. Enligt myndigheten för trafikanalys, TRAFA, körs en husbil i snitt 688 mil/år.

HRF hävdar att ytterligare ökning av skatter som en följd av reglementsändringar från EU riskerar att påverka en hel bransch mycket negativt. Dessutom anser HRF att skatteuttaget på fordonstypen är oskälig och oproportionerlig jämfört med andra fordonstyper. Husbilens årsskatt kommer att bli markant högre än en tung lastbil. Därtill finns idag inga Bonus-fordon som går att använda till husbilsproduktion.

Husbilen används inte i samma utsträckning som dess andra ”kompisar” i skattelagstiftningen, men skattas på samma sätt (g/km). HRF anser att en korrigering ska göras i skattelagstiftningen där beräkningsformen korrigeras för att kompensera för dess mindre totala miljöpåverkan.

Denna förändring innebär att skatten är kvar på samma nivåer som idag men att det finns fortsatt kvar incitament för att minska klimatutsläppen genom framtagning av nya miljösmartare produkter.

En ytterligare dimension, som definitivt inte är att förringa, är de indirekta konsekvenserna som minskad efterfrågan, försäljning och bruk av husbilar och vad det innebär för sysselsättningen inom tillverkning, försäljning och underhåll. Uppskattningsvis kan uppemot 500 arbetstillfällen, minst 10 procent av näringen, påverkas negativt av nuvarande lagstiftning. Ett minskat bruk av husbil kommer även att påverka besöksnäringen negativt.

Mot bakgrund av ovanstående fakta och rådande omständigheter yrkar HRF att de möjligheter som finns för korrigering skatteuttaget används. Skatten i dess nuvarande form måste anses som ”olycklig”, ett synsätt som delas med Transportstyrelsen.

Text från Husvagnsbranschens Riksförbund.

 

Läs mer om initiativet på Husbilskampens hemsida.

Link copied