Ambassador Nigel

15 december 2021

Vinteranpassa Alde´s vattensystem

Att vinteranpassa Alde´s vattensystem är en enkel men mycket viktig uppgift och bör utföras när fordonet inte används och det finns risk för frost. Eventuellt kvarvarande vatten i systemet kan frysa och orsaka mycket dyra skador. Läs denna artikel där vår ambassadör Nigel berättar för oss hur man vinteranpassar vattensystemet i Alde värmepanna.

Så, hur vinteranpassar du Alde´s vattensystem? Börja med att stänga av färskvattenpumpen och ditt Alde värmesystem. Öppna alla kranar (även den i duschen). Jag brukar sätta kranarna i mitten-läget, mellan varmt och kallt, så att både varm- och kallvatten dräneras samtidigt. Lägg även duschmunstycket i duschkaret så att inget vatten finns kvar i slangen till duschmunstycket.

Öppna den/de gula avtappningsventilerna genom att flytta spaken till vertikalt läge. De är vanligtvis placerade nära din Alde värmepanna. Vår husvagn har två avtappningsventiler, en för det varma och för det kalla vattnet, kolla hur det är i ditt fordon. Många har endast en.

Ha avtappningsventilerna öppna och kontrollera så att vatten rinner ut under fordonet.

Lämna kranarna och avtappningsventilerna i öppet läge till nästa gång vattensystemet ska användas.

Avslutningsvis, kontrollera att gasförsörjningen är avstängd. Om du tvättar fordonet under vintern, säkerställ att inget vatten kommer in i Alde-skorstenen, eftersom även detta kan frysa och vålla skada.

Och det är allt. Ditt fordon är vinteranpassat.

 

Använd bilderna nedan som en grafisk guide.


Stäng av färskvattenpumpen, detta kan se olika ut beroende på fabrikat och modell, det är här det görs på min Coachman.


Öppna alla kranar i fordonet.

Öppna alla de gula avtappningsventilerna till vertikalt läge.


Kontrollera att vatten dräneras under fordonet.

Link copied