Tillbehör Alde

Glykol – mer än bara frostskydd

Som du kanske redan känner till är Alde Värmesystem vattenburet. Det innebär att en blandning av glykol och vatten värms upp i en värmepanna för att sedan cirkulera i ett rörsystem som avger värmen via konvektorer, golvvärme, handduksvärmare mm.

Glykolen inte bara förhindrar frostskador utan har också en vårdande och skyddande effekt på systemet. Glykolvätskans egenskaper försämras över tid och därför ska vätskan bytas vartannat år. Använder du Alde Premium Glykol G12 EVO kan bytesintervallet förlängas till vart 5:e år vid normal drift.

Glykolvätskans uppgift:

  • Att underlätta cirkulationen och ge ett behagligt och balanserat värmesystem.
  • Frostskydd.
  • Korrosionsskydd. Inhibitioner bildar en skyddande hinna på insidan av systemet.
  • Förhindrar bakterietillväxt

Vilken glykol ska jag välja?

  • Välj en högvärdig etylenglykol, för aluminium-motorer som innehåller inhibitioner, läs specifikationen.
  • Glykolvätskan bör bestå av 50% koncentrerad glykol och 50% destillerat vatten, eller vatten fritt från salter.
  • Vi rekommenderar Alde Premium Glykol G12 EVO, då den är specialanpassad för Alde Värmesystem.

När du bytt glykolvätska vet du att ditt system innehåller rätt blandning av glykol och vatten. Att risken för frost- och korrosionsskador och bakterietillväxt är minimerad.

Ge ditt Alde Värmesystem bästa förutsättningar för att ge en jämn och skön värme.

Link copied