Alde manöverpanel

Alde Manöverpanel 3020 HE: Verktygsmenyn

Vågar du gå förbi kugghjulsikonen och in till Verktygsmenyn? Läs mer om de olika inbyggda funktionerna i Alde Manöverpanel, kanske kan du hitta en ny favoritfunktion!

Via inställningsmenyn finns funktioner för att till exempel automatisera temperaturvariationer eller stänga av bakgrundsbelysningen på manöverpanelen.

Verktygsmenyn 1/4

* Symbolen för funktionen visas endast i Alde Manöverpanel när ett optionskort är installerat.
** Tillbehöret måste installeras och aktiveras för att denna funktion ska vara tillgänglig.

Night Mode Icon Night Mode (nattautomatik)
Används för att automatiskt ändra vissa funktioner under natten, t.ex. sänka temperaturen eller stänga av varmvattnet.

Day Mode (dagautomatik)
Används för att automatiskt ändra vissa funktioner under dagen, om du till exempel är borta under dagen och vill sänka temperaturen tillfälligt.

Prioritetsinställning
Ställ in vilken typ av energikälla – gas eller el – som ska prioriteras.

Ljusstyrka
Justera skärmens ljusstyrka i tre steg. Ställ in skärmen i standbyläge till tre olika inställningar: Ljus (bright) inverterad (inverted) eller mörk (dark).

Inställningar, rumsensorer * **
Om flera rumsgivare är installerade kan du välja vilken sensor som ska vara aktiv, t.ex. säng eller vardagsrum.

Klocka
Klockan visar dag och tid, den måste ställas in för att använda funktioner som använder en timer.

Verktygsmenyn 2/4

* Symbolen för funktionen visas endast i Alde Manöverpanel när ett optionskort är installerat.
** Tillbehöret måste installeras och aktiveras för att denna funktion ska vara tillgänglig.

EisEX, 12 V avfrostare * **
Aktiverar ett värmeelement som förhindrar isbildning i regulatorn under vintern.

Överbelastningsskydd * **
Förhindrar överbelastning av 230 V-säkringar. Om den totala strömförbrukningen överstiger ett inställt värde minskas pannans effekt automatiskt.

Booster/fläkt * **
Styr hastigheten och fläktens start / stopp i värmeboostern. Välj mellan av, 1 och 2.

Pump, golvvärme * **
Ställ in pumpen för golvvärme samtidigt som värmesystemets huvudpump, fördröja start eller sätt den att gå kontinuerligt.

Pump, motorvärme * **
Aktivera cirkulationspumpen via en timer på motorns krets för husbilen. Värmesystemet fungerar sedan som en kopplingsvärmare via en värmeväxlare.

Verktygsmenyn 3/4

Anti-bakterieläge
Aktivera genom att trycka på ikonen så blir den grön. Värmepannan startar på max-temperatur på natten för att minska risken för legionellabakterier.

Temperaturförskjutning
Om temperaturen i Manöverpanelen inte motsvarar den faktiska temperaturen kan den justeras med ± 5 ° C. Gäller även utomhustemperaturen.

Höghöjdsläge
Funktionen bör endast aktiveras om pannan drivs av gas på en höjd som är lika med eller överstiger 1000 m över havet.

Ljud
Stäng av ljudsignalerna som hörs i olika situationer, t.ex. knappljud, varmvatten, gasfel etc… När symbolen är grön är ljudsignaler aktiverade.

Pumpinställningar
Val av driftläge för cirkulationspumpen, konstant eller driven av termostaten.

Verktygsmenyn 4/4

* Symbolen för funktionen visas endast i Alde Manöverpanel när ett optionskort är installerat.
** Tillbehöret måste installeras och aktiveras för att denna funktion ska vara tillgänglig.

Reset/återställning
Återställer systemet till fabriksinställning. Påverkar inte installerade tillbehör. Systemet startar om under återställningen.

Extern start *
Används när pannan startas externt, t.ex. med GSM ** eller 230 V. Välj mellan av, ext (för GSM) eller 230 V.

Språk
Används för att ställa in skärmen på olika språk: engelska, franska eller tyska.

Aktivering av installerade tillbehör
Kontrollera att rätt tillbehör är aktiverade i menyn ”Installed Accessories”, första gången du startar värmesystemet och när du kompletterar värmesystemet med tillbehör.

Glad camping! Och glöm inte, vi är här för dig om du har några frågor.
Vänliga hälsningar, gänget på Alde

Link copied