Alde manöverpanel

Spara energi (och pengar!) med funktionen Delayed Start

På Alde vill vi att din fritid ska vara bekymmersfri och bekväm. Men, i tider när elektricitet har blivit allt dyrare bestämmer sig många för att stänga av sina värmesystem för att minska kostnader – vilket betyder att många husvagnsägare behöver komma fram till ett kallt fordon efter de varit iväg. MEN Alde har lösningen och det bästa är att du redan har den!

Delayed Start: vad är det?

Delayed Start (senarelagd start) betyder ”senarelagd start av värmepannan” vilket kan förklaras ytterligare med att Alde värmepanna startar automatiskt. Funktionen låter dig att automatiskt starta värmepannan mellan två förinställda tidpunkter. Så länge funktionen är satt till ON (på) kommer värmepannan automatiskt att vara igång inom det angivna tidsspannet, ända till funktionen är satt till OFF (av).

För att funktionen ska fungera är det viktigt att du stänger av värmepannan, så när du lämnar fordonet för en tid stäng av värmepannan via av-/påknappen på Alde Manöverpanel. När manöverpanelen är avstängd kan du trycka på skärmen för att kontrollera att funktionen är på, om den är på så kommer du att se ett timglas på displayen.

Hur du ställer in funktionen Delayed Start

Säkerställ först att du har ställt in dag och tid i Alde Manöverpanel.

Ställ timern till att starta ett litet tag innan du planerar att vara i ditt fordon, två timmar borde räcka. Ställ sedan timern till att stänga av till när du planerar att komma fram. Värmepannan kommer att vara igång mellan dessa två inställda tider och om du inte startar värmepannan via av-/påknappen på Alde Manöverpanel så stänger värmepannan av igen. Nästa vecka vid samma tid kommer samma procedur att upprepas, och så vidare så länge funktionen är satt till ON (på) och Alde Manöverpanel är avstängd.

Så allt du behöver göra för att värmepannan ska fortsätta vara igång när du kommer fram är att starta värmesystemet via Alde Manöverpanel. På detta sätt betalar du bara för uppvärmning under en kort period (2 timmar i detta fall) men får bekvämligheten att komma fram till ett varmt fordon. Du sparar pengar, miljön och onödig drift av värmepannan.

Observera! Om det är, eller förväntas bli, temperaturer under 4 °C är det viktigt att du dränerar din värmepanna och ditt färskvattensystem för att undvika frostskador.

Var också uppmärksam på att inställningarna försvinner om spänningen till Alde Manöverpanel bryts. Därför rekommenderar vi att investera i en Alde batteri backup – för säkerhets skull!

Glad camping!
Dina vänner på Alde.

Hur du ställer in funktionen Delayed Start
– Tryck meny
– Scrolla ner till ”delayed start” (för 3020/3010 leta efter timglas-symbolen)
– sätt start-tid
– sätt slut-tid
– sätt funktionen till ON (på)

Link copied