Alde manöverpanel

Alde Manöverpanel: Day Mode

Funktionen Day Mode, eller dagautomatik, togs fram för att kunderna efterfrågade det. Många av våra kunder såg behovet att automatiskt ändra temperaturen på dagen, vid tider då de inte vistas så mycket i sitt fordon och tvärtom. Därför lanserades Day Mode.

Liksom funktionen Night Mode låter Day Mode användaren att ändra utvalda inställningar med hjälp av en timer.

Ändra temperatur på dagen.
Lika enkelt som det låter, i Day Mode kan du ändra temperaturen. Denna temperatur kommer endast att gälla när Day Mode är satt till ”ON” och inom den valda tiden.

Stänga av varmvattenförsörjning.
Används inte varmvatten under stora delar av dagen går varmvattenförsörjningen enkelt att stänga av med denna funktion.


Såhär ställer du in Day Mode

Välj dina inställningar:

  • Varmvatten av
  • Sätt önskad temperatur
  • Ange tid för på- och avstängning för Day Mode
  • Sist men allra viktigast, sätt till ON.

Tips

Sätt timern för att stänga av Day Mode en stund innan du beräknar att vara åter i ditt fordon, så du möts av ett varmt och skönt klimat när du kommer tillbaka.

day-mode-screen
Link copied