Alde manöverpanel

Alde Manöverpanel: Night Mode

Funktionen Night Mode utvecklades för att höja den nattliga komforten i din husvagn eller husbil. Till exempel är det vida känt att vi sover bättre i lägre temperaturer, därför kan du till exempel ställa in en annan temperatur på natten. Alde´s Night Mode kan per automatik justera ett antal utvalda inställningar med en timer.

Ändra temperatur på natten.
Lika enkelt som det låter, i Night Mode finns möjligheten att sätta en temperatur. Denna temperatur kommer endast att gälla när Night Mode är satt till ”ON” och inom den valda tiden.

Tillbehör: Har du dessutom en sovrumsgivare (kan eftermonteras) i din husvagn/ husbil kan du välja att temperaturen ska justeras efter givaren i sovdelen. Detta genererar ännu bättre sovmiljö.

Stänga av bakgrundsljus.
I Night Mode kan du välja att släcka Manöverpanelen på natten. Helt enkelt för att panelen inte ska lysa upp inne i husvagnen eller husbilen på natten.

Stänga av varmvattenförsörjning.
Denna funktion riktar sig framförallt till dig som kör på gas. Varje gång värmepannan går igång för att producera värme/ varmvatten öppnas en gasventil, vilken ger ifrån sig ett tyst tickande ljud. Samtidigt kan även värmepannans avgasrör ge ifrån sig ett svagt ljud. Ljuden från gasventilen och avgasröret är väldigt låga och märks inte under dagen, men på natten när det blir tyst uppträder de tydligare. Stänger man däremot av varmvattenförsörjningen startar värmepannan mer sällan och ljuden uppträder därmed mindre frekvent.

Tillval: Stänga av golvvärme under natten.Liksom med varmvattenförsörjningen så arbetar värmepannan mindre frekvent om golvvärmen är avstängd.

Tillval: För dig som har en Truma AC installerad i ditt fordon (kan eftermonteras) så kan du välja att denna per automatik ska sättas i tyst läge när Night Mode startar.

Såhär ställer du in Night Mode

Välj dina inställningar (frivilligt):

  • Manöverpanel mörk
  • Varmvatten av
  • Byt till sovrumsgivare
  • Golvvärme av
  • Tyst AC
  • Sätt önskad temperatur
  • Ange tid för på- och avstängning för Night Mode
  • Sist men allra viktigast, tryck ”Off” för att starta.

Tips

Sätt timern för att stänga av Night Mode till en stund innan du brukar gå upp, då är fordonet varmt och varmvatten finns tillgängligt redan på morgonen.

PS. Det finns Day Mode också!

Manöverpanel: Night Mode
Link copied