Underhåll av värmepannan

Serva ditt Alde Värmesystem

Ett bra värmesystem är en investering. För att säkerställa lång livslängd och god funktion är det viktigt att med jämna mellanrum göra en service på systemet. På Alde’s egna servicecenter har vi därför satt ihop ett servicepaket som innehåller allt det där som vi anser att man bör gå igenom med jämna mellanrum.

Hur ofta behöver jag serva mitt värmesystem?

Det kan vara lämpligt att serva ditt värmesystem vart femte år. Använder du dessutom Alde’s glykol, som har en livslängd på fem år, är det perfekt att välja att serva ditt system enligt Alde’s servicepaket.

Detta ingår i Alde's servicepaket

Glykolbyte
Glykolens funktion är att hindra vätskan i värmesystemet från att frysa, men också att förlänga värmesystemets livslängd genom att smörja och skydda systemet. Glykolens kvalitet avgör hur ofta den behöver bytas. Det finns kvaliteter som varierar mellan två till fem års bytesintervall. Har du en glykol av lägre kvalitet är rekommendationen att glykolen byts i intervaller om två år. Alde’s glykol är av kvaliteten G12 EVO och har ett bytesintervall på fem år.

Gastest
Många campingar kräver att gästerna har en kvittens på en godkänd gastest för att få campa på området. Vid gastest provtrycks hela gassystemet. Regulatorer, filter och slangar kontrolleras. Om något behöver bytas görs detta i samråd med kund. Verkstadsteknikern sätter en dekal i gasolkofferten med information om godkänt gastest och ett kvitto lämnas till kund.

Test av värmepannans gasolbrännare och tändstift
Vid kontroll av gasolbrännare byts tändstift och gasolbrännare besiktigas. Vid besiktning av gasolbrännare så tittar man framförallt efter sprickor eller deformationer på brännarnätet. Det är viktigt att gasolbrännaren fungerar som den ska för att få en välfungerande, säker och stabil gasoldrift i värmepannan.

Programvara
Värmeystemets programvara kontrolleras och vid behov så uppgraderad till en senare version. Alde gör med jämna mellanrum uppdateringar i värmesystemets programvara, för att förbättra funktionen och underlätta för användaren. Vid uppgradering av programvara ingår även en personlig genomgång av manöverpanelen.

Provkörning och effektmätning
Efter genomförd service är det nödvändigt att provköra värmesystemet. Vid en provkörning kontrolleras det så att värme cirkulerar problemfritt i systemet, men också att både gas- och eldrift fungerar felfritt. El-elementen kontrolleras med mätinstrument för att se att de har rätt effekt.

Boka service

Hitta ditt närmsta serviceställe här, eller kontakta Alde Service Center för att boka Alde’s servicepaket för ditt värmesystem.

Link copied